Seismology.Az
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində
Respublİka Seysmoloji Xİdmət Mərkəzi
AMEA nəzdində Respublika
Seysmoloji Xİdmət Mərkəzi

Geodinamika


Geodinamik tədqiqatlar kosmosdan Yerin məsafədən zondlaması nəticəsində Yer qabığının quruluşu və geodinamik vəziyyətinin öyrənilməsinin elmi və metodoloji əsasını təşkil edir. Geodinamik modellərinin yaradılmasında ən mühüm element Yer səthində baş verən dəyişiklikləri müəyyən edən komponentidir. 

Eksperimental məlumat əldə etmək üçün ən effektiv yol - geodinamik test əsasında Yerə yaxın səthi təbəqələrinin hərtərəfli geomexaniki prosesləri öyrənməkdir. Bunun üçün məkan məlumatları əldə etmək üçün təkrar müşahidə aparılır. 

Qəbul edən üsullardan biri -  dünyada geniş yayılmış peyk vasitəsi ilə  qlobal naviqasiya sistemləri (GNSS) metodudur.  GNSS texnologiyaları    arasında geniş sahədə geodezik tədqiqatlar aparmaq və yüksək dəqiqlik əldə etmək üçün ən müasir (bütün ölçüləri ilə 3-10 mm texnologiyalar GPS – stansiyalarıdır. AMEA nəzdində RSXM-də geodinamik tədqiqatlara 2012-ci ildə başlanılmışdır. Hazırda respublika ərazisində 24 GPS (Trimble) stansiyalar quraşdırılmışdır. 

 

                 

Bir GPS stansiya isə dünyada ilk dəfə olaraq Azərbaycan ərazisində Saatlı rayonunda qazılmış və dərinliyi 8324 metr olan quyu üzərində quraşdırılmışdır.

       

 SATG (Saatlı) _GPS stansiyası           LRKG (Lerik)_GPS stansiyası                    JLVG (Çilov ad.)_GPS stansiyası 

Zəlzələlər
Xəbərlər
Ana səhifə
Jurnallar
Əlaqə